Tuettu päätöksenteko

Mitä tuettu päätöksenteko on?

Tuettu päätöksenteko linkittyy jokaisen ihmisen elämään, isoihin ja pieniin päätöksiin. Se on paljon muutakin kuin päätöksentekotilanteita. 

Tuetussa päätöksenteossa on kysymys toisen ihmisen antamasta tuesta. Se auttaa tuettavaa tekemään itse valintoja ja omaa elämää koskevia päätöksiä.

Päätöksenteon tuki voi olla esimerkiksi

  • asioiden pilkkomista pienemmäksi
  • apua tiedon hakemiseen
  • kuvatukea
  • selkokielistä viestintää
  • kokemusten kasvattamista
  • vaihtoehtojen luomista.

On tärkeää tunnistaa päätöksenteon tuen prosessiluonteisuus. Tuettava tarvitsee aikaa ja tukea myös päätöksen mukaiseen toimintaan.

Ihan jokainen voi tehdä omaa elämää koskevia päätöksiä, jos vain saa siihen tarvitsemaansa tukea.

  • Toiset tekevät päätöksiä toisen ihmisen tukemana ("tukihenkilö")
  • Toisten ihmisten päätöksenteon tukemisessa korostuu tukijoiden rooli ("tukirinki")

Silta omannäköiseen elämään -hankkeessa tuettua päätöksentekoa vahvistettiin riippumattoman tuen mallin muotoilun ja tukirinki-kokeilujen kautta. 

Tuettu päätöksenteko