Asiakaskehittäjäryhmät

Hankkeessa oli vahva tahtotila toimia yhdessä vammaispalveluita käyttävien henkilöiden kanssa. Etevan alueelle perustettiin hankkeen aikana neljä asiakaskehittäjäryhmää, jotka olivat osa hanketyöskentelyä. Asiakaskehittäjäryhmät käyttivät ja arvioivat hanketyöntekijävetoisesti hankkeen tuotoksia sekä antoivat näkökulmia hanketyöhön.

Hankkeessa rakentui prosessikuvaus alueellisista asiakaskehittäjäryhmistä. Asiakaskehittäjäryhmätoiminta olisi missä tahansa organisaatiossa hyvä tapa tunnistaa ja tunnustaa asiakkaina olevien ihmisten toiveet palveluiden tarjoajaa kohtaan.