Riippumattoman tuen malli

Riippumattoman tuen mallin ajatellaan vastaavan tilanteisiin, joissa on tarvetta muutokselle. Taustalla voi olla esimerkiksi tunnistamattomat toiveet ja tavoitteet, elämänmuutostilanne, ristiriitainen tilanne, tarve oman tahdon esiin tuomiselle, nykyisten palveluiden sopimattomuus, halu edetä elämässä, tarve sosiaaliselle aktivoitumiselle tai halu löytää oma paikka tai yhteisö. Keskeistä on, että oikeudet ja mahdollisuudet valintojen ja päätösten tekoon on tunnustettu ja ne tukevat henkilön omannäköistä elämää.