Asiakaskuvauksia

Riippumattoman tukihenkilön ja tukiringin kokeiluihin osallistui vammaispalveluita käyttäviä henkilöitä. Työskentely heidän asioidensa äärellä muodostui yksilöllisesti, heidän omia toiveitansa, tarpeitansa ja haaveitansa kuunnellen.