Hankkeen logo: hankkeen nimi mustalla ja tummanvihreällä tekstillä ja harmaa silta, jonka päällä pinkkiä sydäntä pitelevä iloinen tikku-ukko.

Silta omannäköiseen elämään -hanke

Etevan Silta omannäköiseen elämään -hanke on osa valtakunnallista vammaisten henkilöiden henkilökohtaisen budjetoinnin kokeiluhanketta. Hanke toteutetaan 1.9.2020–31.12.2021 välisenä aikana.

Mitä on henkilöhtainen budjetointi?

Henkilökohtainen budjetointi on yksilöllisesti räätälöidyn avun ja tuen järjestämisen tapa. Henkilö on itse keskiössä suunnittelemassa, valitsemassa ja järjestämässä tarvitsemaansa apua, tukea ja palvelujen kokonaisuutta.

Hankkeen kohderyhmä

Silta omannäköiseen elämään -hankkeen erityisenä kohderyhmänä ovat paljon apua ja tukea tarvitsevat vammaiset henkilöt, jotka voisivat hyötyä nykyistä yksilöllisemmästä palvelujen suunnittelusta ja toteutuksesta.

Hankekumppanit

Silta omannäköiseen elämään -hankkeen yhteistyökumppaneina ovat Kela ja Kehitysvammaisten Palvelusäätiö KVPS / Suunta Henkilökohtaisen budjetoinnin keskus.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteina ovat

  • yhteistyömallien kehittäminen henkilön kokonaistilanteen huomioimiseksi osana palvelutarpeen arviointia ja elämänsuunnittelua
  • tuetun päätöksenteon käytäntöjen vahvistaminen ja riippumattoman tuen kehittäminen osana kansallista järjestämismallia.

Hankkeen aikana pyritään tunnistamaan ja kuvaamaan henkilökohtaisesta budjetoinnista hyötyvät asiakasryhmät ja heidän tarpeensa sekä edistämään tiivistä yhteistyötä

  • asiakkaan
  • hänen läheistensä
  • kotikunnan
  • muiden viranomaistahojen
  • palveluntuottajien ja muiden kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Hankkeeseen kuuluva alueellinen asiakas- ja verkostotyö toimii voimavarana kansalliselle valmistelutyölle ja valtakunnallisen kokeiluhankkeen tavoitteiden saavuttamiselle.  

Silta omannäköiseen elämään