Sidonnaisuusrekisteri

Kuntalain mukaan tiettyjen kuntayhtymän luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava sidonnaisuuksistaan tarkastuslautakunnalle. Tarkastuslautakunta valvoo ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista antaa ilmoitukset tiedoksi yhtymäkokoukselle. Ilmoitukset julkaistaan sidonnaisuusrekisterissä, johon pääset tämän sivun linkistä. 

Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on valittu tehtäväänsä. Henkilö on itse vastuussa sidonnaisuusilmoituksen tekemisestä.

Ilmoitus on tehtävä 

  • johtotehtävistä ja luottamustoimista elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, 
  • merkittävästä varallisuudesta sekä 
  • muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa. 

Eteva kuntayhtymässä ilmoitusvelvollisia ovat

  • Yhtymähallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä esittelijä
  • Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
  • Kuntayhtymän toimitusjohtaja

Sidonnaisuusrekisteri

Sidonnaisuusrekisterion verkkopalvelu, joka mahdollistaa joustavan ja tietoturvallisen tavan ilmoittaa ja seurata luottamushenkilöiden ja johtavien viranhaltijoiden sidonnaisuuksia.