Tietosuoja Etevassa

Eteva kuntayhtymä on 45 eteläsuomalaisen kunnan omistama vammaisalan osaamiskeskus. Tuotamme erityispalveluja kehitysvammaisille ja muille erityistä tukea tarvitseville henkilöille. Palvelujamme ovat muun muassa asumis-, päivätoiminta- ja erilaiset asiantuntijapalvelut.


Käsittelemme tietoja palvelujen tuottamiseksi

Jotta voisimme tuottaa palveluitamme, käsittelemme erilaisia henkilötietoja. Kyseessä voivat olla esimerkiksi asiakkaidemme, henkilökuntamme sekä vapaaehtoistyötä tekevien ihmisten henkilötiedot.


Noudatamme tietojen käsittelyssä lakia

Etevan tulee henkilötietoja käsitellessään noudattaa lainsäädäntöä, kuten EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Eteva voi käsitellä henkilötietoja lain säännöksen tai sinun antamasi suostumuksen perustella. Suurin osa palveluistamme on sellaisia, joita omistajakuntamme on lain mukaan velvollisia tarjoamaan. Tällaisiin palveluihin liittyvä henkilötietojen käsittely perustuu lakiin. Jos tällaista perustetta ei laissa ole, pyydämme sinulta suostumuksesi henkilötietojen käsittelyyn. Antamasi suostumuksen voit perua milloin tahansa.


Sinun oikeutesi

Jos Eteva käsittelee henkilötietojasi, sinulla on tietosuoja-asetuksen tuomia oikeuksia. Tarkempaa tietoa oikeuksistasi löydät sivun oikean laidan linkistä. Jos henkilötiedot liittyvät alaikäiseen, voit toimia hänen puolestaan, jos olet hänen huoltajansa. Jos kyseessä ovat muuten vajaavaltaisen henkilön tiedot, hänen puolestaan voi toimia edunvalvoja, jos asia kuuluu hänen toimivaltaansa.


Tarkempaa tietoa tietojen käsittelystä

Löydät tarkempaa tietoa asiakkaidemme ja henkilökuntamme henkilötietojen käsittelystä alta löytyvien linkkien kautta. Voit myös kysyä lisätietoja henkilötietojen käsittelystä ja oikeuksistasi 
Etevan tietosuojavastaavalta, tietosuoja@eteva.fi, puh. 020 692 100.

Tarvittaessa voit myös olla yhteydessä Tietosuojavaltuutettuun