Oikeutesi omiin henkilötietoihisi

Sinulla on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan monia omiin henkilötietoihisi liittyviä oikeuksia.


Oikeus tarkastaa tietosi

Voit tiedustella, käsittelemmekö henkilötietojasi. Jos käsittelemme, sinulla on oikeus saada tietää, mitä henkilötietojasi käsittelemme ja millä perustella, kenelle luovutamme niitä ja miten pitkään säilytämme niitä. Voit saada kopioin käsittelemistämme henkilötiedoistasi. Kopio on pääsääntöisesti maksuton.


Oikeus vaatia tietojesi oikaisemista

Jos huomaat, että Eteva käsittelee sinusta epätarkkoja tai virheellisiä henkilötietoja, voit pyytää Etevaa oikaisemaan ne. Jos tiedot ovat virheellisiä, Etevan tulee oikaista tiedot kuukauden kuluessa. Jos teet monta oikaisupyyntöä tai ne ovat monimutkaisia, Eteva voi tarvita oikaisuun enemmän aikaa. Ilmoitamme asiasta sinulle vastauksessamme. Käsittelemme tällöin pyyntösi kolmen kuukauden kulussa alkuperäisestä pyynnöstäsi. Tietojen oikaiseminen on maksutonta.


Oikeus vaatia tietojesi poistamista

Jos katsot, että käsittelemme tietojasi esimerkiksi lainvastaisesti tai olet peruuttanut suostumuksesi ja jatkamme tietojesi käsittelyä, voit vaatia tietojesi poistamista. Jos Eteva poistaa tietosi, se tehdään maksutta.


Oikeus saada sinua koskevat tiedot itsellesi ja siirtää ne toiselle palveluntarjoajalle

Tämä oikeus voi koskea vain sellaisia sinun antamiasi tietoja, joita käsittelemme suostumuksellasi.


Oikeus pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista

Voit pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista, jos Etevan käsittelemät henkilötiedot ovat mielestäsi virheellisiä tai tietojasi käsitellään lainvastaisesti, mutta et halua, että ne poistetaan kokonaan. Käsittelyn rajoittamista voit pyytää myös silloin, kun olet vastustanut tietojesi käsittelyä, mutta Eteva ei ole vielä tehnyt asiasta päätöstä.


Oikeus vastustaa tietojesi käsittelyä

Tämä oikeus voi tulla kyseeseen tuottaessamme palveluita julkiseen valtaan perustuen.