Etevan tietosuojailmoitus kameravalvonnasta rekisteröidyille

Tämä tietosuojaseloste sisältää EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) 679/2016 mukaiset henkilötietojen käsittelyä koskevat tiedot kameravalvonnan osalta rekisteröidylle, joita ovat Etevan työntekijät, asiakkaat ja Etevan tiloissa vierailevat henkilöt.

Rekisterinpitäjä ja rekisterinpitäjän yhteystiedot

Eteva kuntayhtymä (0203300-9)
PL 43 (Karhukuja 1)
04600 Mäntsälä
Puhelin 020 692 100
sähköposti kirjaamo@eteva.fi


Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Puhelin 020 692 100
Sähköposti: tietosuoja@eteva.fi.
Suojattu sähköposti: https://portti.eteva.fi, osoitteeksi tietosuoja@eteva.fi


Käsittelyn tarkoitukset, oikeusperusteet ja henkilötietoryhmät

Henkilötietojen käyttötarkoitukset ovat:

 • Asiakkaiden turvallisuuden varmistaminen
 • Henkilökunnan turvallisuuden varmistaminen
 • Rikosten ennaltaehkäisy ja jälkiselvitys
 • Työtapaturmien, onnettomuuksien ja vahinkotilanteiden jälkiselvitys
 • Omaisuuden suojeleminen

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet:

 • Yleiset oikeusperusteet on kuvattu Etevan tietosuojailmoituksessa
 • Kameravalvontaan liittyvän henkilötietojen käsittelyn varsinainen oikeusperuste on Etevalle kuuluva oikeutettu etu, joka perustuu henkilöturvallisuuden suojaamiseen.

 
Käsiteltävät henkilötietoryhmät:

Asiakkaiden ja heidän edustajiensa henkilötietoja

 • reaaliaikainen videokuva sekä videotallenteita

 

Työntekijöiden henkilötietoja

 • reaaliaikainen videokuva sekä videotallenteita

 

Muita kameravalvonnan toteuttamiseen liittyviä henkilötietoja

 • videokuvassa sattumanvaraisesti näkyviä sivullisten henkilöiden hahmoja

 

Henkilötietojen vastaanottajat 

Eteva ei siirrä kameravalvonnassa kerättäviä henkilötietoja yhteistyökumppanilleen Virialle, joka käsittelee henkilötietoja sopimuksen perusteella Etevan lukuun. Yhteistyökumppani ei käsittele henkilötietoja muuhun kuin tässä tietosuojaselosteessa ilmoitetuissa tarkoituksissa.

Etevan työntekijöiden käyttöoikeudet kameravalvontajärjestelmään on rajattu käyttöoikeuksin. Työntekijöillä on käyttöoikeus kameravalvontaan perustuen heidän työtehtäviinsä.

Lakiin perustuvasta vaatimuksesta henkilötietoja voidaan luovuttaa viranomaisille, kuten poliisille.

 

Siirto kolmansiin maihin tai kansainvälisille järjestöille

Henkilötietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.


Säilyttämisajat

Videotallenteet säilytetään 6 kuukautta, jonka jälkeen ne poistuvat automaattisesti, ellei käynnissä ole rikos- tai muuta oikeusprosessia, jonka myötä jokin yksittäinen tallenne säilytetään ko. prosessin ajan.


Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus:

 • pyytää itseään koskevat henkilötiedot olemalla yhteydessä rekisterinpitäjään tai
 • pyytää rekisterinpitäjää oikaisemaan tai poistamaan virheelliset tai vanhentuneet tiedot sekä
 • vastustaa henkilötietojen käsittelyä EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa mainituilla perusteilla. Vastustamisoikeuden toteuttaminen voi ainoastaan kohdistua jo olemassa oleviin videotallenteisiin ja
 • tehdä valitus valvontaviranomaiselle


Henkilötietojen lähteet ja tarkemmat tiedot kameravalvonnan toteuttamisesta

Henkilötietojen lähteenä on Etevan yksiköissä toteutettu kameravalvonta. Kameravalvonta on pääasiassa reaaliaikaista eli ei tallentavaa, mutta tarpeen mukaan videomateriaali voidaan myös tallentaa. Toimintayksiköistä löytyvät ilmoitustaululta sekä toimistosta tarkemmat määrittelyt kameravalvonnasta sekä mihin tarpeisiin valvontaa suoritetaan yksikössä. Lisäksi yksikössä on saatavilla tarkempi ohjeistus kameravalvonnan käyttöön. Tallentavista kameroista on myös selkeästi kerrottu niistä ilmoittavilla kylteillä.

Kameravalvonta tukee yksikössä tehtävää asiakastyötä ja on osa asiakkaiden sekä työntekijöiden turvallisuuden varmistamista.

 

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Kameravalvontaan ei liity automaattista päätöksentekoa eikä profilointia.


Käsittelyn suojaaminen

Eteva kuntayhtymä rekisterinpitäjänä on toteuttanut tarvittavat tekniset ja organisatoriset toimet sekä vaatii niiden noudattamista myös yhteistyökumppaniltaan sekä mahdollisilta alihankintana käytettäviltä palveluntarjoajilta.